сряда, 7 февруари 2018 г.

Клуб "Народни танци"КОНЦЕРТ- ИЗЯВА

ПО ПОВОД края на първия учебен срок

С УЧАСТИЕТО НА КЛУБ
„НАРОДНИ ТАНЦИ“

Проект "Твоят час"
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

                На 02.02.2018 г. (петък) от 12.30 ч. се отбеляза краят на първия учебен срок. Участниците в клуб „Народни танци“, с ръководител Ж. Славова, които са ученици от 5-ти до 10-ти клас в училището, поздравиха своите учители и съученици с изпълнение на хората: право хоро, тракийка, самоковско хоро, арап, дуна, сворнато хоро. Танцьорите от клуба се погрижиха за доброто настроение на гостите, като поканиха всички да се хванат на хоро и да научат стъпките на някои нови за тях хора. Участници и зрители се хванаха ръка за ръка. И днес продължаваме да се радваме на българските традиции и обичаи и да поддържаме българското си самосъзнание.