понеделник, 26 март 2018 г.

Клуб"Историка" при СУ"Железник"

По проекта"Твоя час",участниците в клуб "Историка" при СУ "Железник",под ръководството на Светлана Бакоева-Николовар посетиха новата постановка на Драматичен куклен театър -Стара Загора " Чорапкова Приказка".Спектакълът беше представен в Световния Ден на хората със синдром на Даун,още един емоционален момент от деня,както и денят на Кукления Театър.
Премиерата на спектакъла събра своята любима публика,децата,техните родители,баби и дядовци.Много музика,много приключения,много добра игра на актьорите,което повдигна градуса на вечерта.Още по-голяма беше изненадата от сценографията в лицето на Живко Кънев,бивш преподавател в нашето училище Железник.
Благодарим за прекрасната вечер!

сряда, 21 март 2018 г.

"Да победим СПИН със знания"

Състезание „Да победим СПИН със знания” С УЧАСТИЕТО НА КЛУБ „Живот без риск“
Проект "Твоят час" Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"
Участниците от клуб „Живот без риск”- ученици от VI и IX клас , с ръководител Ангелина Георгиева- премериха сили в образователното състезание „Да победим СПИН със знание”. Отборите се състезаваха в три кръга. Станахме свидетели на много знания и емоции от страна на участниците и публиката. Само с разлика от една точка победи отборът на IX клас.