четвъртък, 31 май 2018 г.

Чета и пиша вярно!


Учениците от 4-ти клас в клуб"Чета и пиша вярно!" приключиха проект "Твоят час" успешно. Последното събитие се проведе на 30.05.2018г. Показаха знания и умения, усвоени под ръководството на своя учител - г-жа М. Апостолополу. Четоха занимателни текстове, откриваха наречия, глаголи, местоимения. Сега им предстои заслужена ваканция.

вторник, 22 май 2018 г.

Клуб"Математиката - лесна и интересна"


Завърши работата по дейността на Клуб"Математиката - лесна и интересна" по проект "Твоят час" с ръководител г-жа Цв. Апостолова и 2-ри"Г" клас.Проведе се математическо състезание "Решаваме вярно" с решаване на логически и текстови задачи. С истинско удоволствие учениците показаха, че са блестящи математици!

Клуб"Занимателна математика"


В рамките на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове"Твоят час" през настоящата 2017/2018 учебна година в СУ „Железник“ развива своята дейност клуб „Математика“ . На 18.05.2018г. в кабинета на 6в клас, където се провеждат обичайно занятията на клуба с ръководител г-жа Живка Попдончева, се проведе открит урок под надслов „Занимателна математика“. Участниците от дейността за преодоляване на обучителни затруднения доказаха, че математиката може да бъде и забавна. Занятието включваше решаване на логически задачи, демонстрира се решението на задачата за Ханойските кули с изработен от тях макет, преливаха течности, решаваха ребуси, местеха кибритени клечки.

петък, 18 май 2018 г.

Клуб"Живот без риск"

На 17.05.2018 се проведе заключително занятие на клуб"Живот без риск"на тема "Защо хората употребяват психоактивни вещества". Беше представено пред учениците от 9-ти и 10-ти клас.Водеща роля имаха участниците от клуба, но останалите също бяха включени активно. Учениците сами достигнаха до причините, поради които хората посягат към употребата на наркотични вещества, влязоха в ролята на техни връстници, употребяващи наркотици. Намериха и предложиха други начини за справяне с проблемите. Емоционално и полезно занятие според участниците, ръководено от госпожа Анг. Георгиева.

сряда, 16 май 2018 г.

Клуб"Мажоретки"

На 16.05.2018г. клуб "Мажоретки" по проект "Твоят час" взе участие в тържеството по повод изпращането на набор 2018. Техен ръководител е г-жа Ант. Бонева. Изпълниха няколко танца и с нетърпение очакват новата учебна година, за да продължат с разучаването на нови танци и композиции.

Клуб „DEUTSCH IST IN“

В рамките на проект "Твоят час" през настоящата учебна година в СУ „Железник“ развива своята дейност клуб „DEUTSCH IST IN“ . Под ръководството на г-жа Милена Евтимова се провеждаше групова и индивидуална работа с учениците, даваща възможност за творческо мислене и развиване на познавателен интерес към немскоговорящите страни, немския език и култура. По време на занятията учениците усвояваха знания и умения по немски език, съответстващи на ниво А1 от общата европейска езикова рамка, научиха много нова страноведческа информация, пяха, играха и се забавляваха. За да споделят своя интерес към немския език, учениците от клуба представиха Германия и другите немскоговорящи страни пред ученици от 4-ти клас, учители, родители. Чрез презентации, постери, песни и забавни въпроси се показаха забележителностите на Германия, Швейцария, Австрия и Лихтенщайн и се спечелиха нови приятели на клуб „DEUTSCH IST IN“.

сряда, 9 май 2018 г.

Клуб "Чета и пиша правилно"

На 03.05.2018г. клуб "Чета и пиша правилно" от 2-ри "Г" клас с класен ръководител г-жа Цветелина Апостолова проведе открит урок пред родителите с цел представяне на усвоените знания до момента. Инициативата е по проект "Твоят час".

вторник, 8 май 2018 г.

Изложба на клуб „Картичкофурии“ и „Приложни изкуства-4 клас“

В рамките на проект "Твоят час" през настоящата учебна година в СУ „Железник“ развиваха своята дейност клуб „Картичкофурии“ и клуб „Приложни изкуства-4клас“. Под ръководството на г-жа Йоана Дечева се провеждаше групова работа с учениците, даваща възможност за творческо мислене и развиване на усет към цветовете и формите, усет към изкуството и природата, формиране на естетически вкус. По време на занятията учениците усвоиха умения и филигранни техники развити в приложните изкуства оригами и квилинг.
Дейността на клубовете беше представена с импровизирана изложба. Акцент на изложбата бяха предметите , картички и пана изработени от децата с техника оригами и квилинг под формата на хартиени филиграни, отразяващи специфичната естетика, характерна за този тип приложни изкуства.