вторник, 30 май 2017 г.

Клуб"Театър"


На 30.05.  клуб "Театър" с ръководител П. Ябълкарова завърши учебната година, като представи двете приказки: „Добрите стопани” от Асен Разцветников и „Умник Гюро с умници другари” от Елин Пелин. През изминалата седмица малките артисти  зарадваха с представлението си своите съученици. Те получиха сертификати за участието в клуба по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

сряда, 24 май 2017 г.

24 май!
За поредна година празнуваме най-светлия и обичан празник - този на просветата, културата и славянската писменост.
По традиция в училищния двор отбелязохме деня с тържество, а на самия празник с участиве в празничното шествие на града. Наградени бяха изявени ученици и учители.
Честит празник!Финално събитие на клуб"Фантазьори"

Поредното събитие в СУ „Железник“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. На 24 май участниците в клуб „Фантазьори“ с ръководител П. Вълева представиха пред  родителите си, част от учителите  и ръководство на СУ“Железник“ своята книжка „Фантазьори“. Децата четоха своите приказки и разкази, зададоха гатанките, които сами са съчинили.На 29 май учениците от клуб „Фантазьори“ представиха книжката си на децата от ПДГ в СУ“Железник“. Всички се забавляваха с разказите и приказките, написани от учениците от 3в клас. Само гатанките малко позатрудниха малчуганите. Накрая  всеки от тях получи значка „И аз съм фантазьор“.  Фантазиите продължават!
�дове. На 24 май участниците в клуб „Фантазьори“ с ръководител П. Вълева представиха пред  родителите си, част от учителите  и ръководство на СУ“Железник“ своята книжка „Фантазьори“. Децата четоха своите приказки и разкази, зададоха гатанките, които сами са съчинили.


четвъртък, 18 май 2017 г.

БаскетболПоредното събитие в СУ „Железник“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Този път се проведе турнир по повод 24 май, в който участниците от дейност "Баскетбол" премериха сили помежду си и показаха научените техники при дриблиране, ловене, подаване и стрелба от място и в движение. Състезанието между участниците беше проведено по възрастови групи /втори, трети и четвърти клас/. Всички участници  получиха сертификати за участие в проект "Твоят час".Чета и пиша правилно!


 На 18.05.2017год. в СУ “Железник” бе представен публично клуб „Чета и пиша правилно” по проект „ Твоят час”.
                В резултат на часовете в клуба учениците значително повишиха своята успеваемост  при усвояване на правоговорните и правописните норми на нашия език. На откритото занятие пред всички гости те показаха своите знания и умения по български език.
                Активно участие в представянето взеха родители и баби на децата.

                Занятието приключи с драматизация на българска народна приказка.
Ръководител на клуба е г-жа Верена Кабранова.вторник, 16 май 2017 г.

„Чета, пиша и разказвам по-добре“

За пореден път в СУ "Железник" се организира събитие по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Този път се представиха участниците в дейност „Чета, пиша и разказвам по-добре“.
 Организираното събитие е с цел да предразположи учениците към изпитния формат, да не се притесняват от външни лица по време на изпита /каквито за тях ще са квесторите на НВО/, да съумеят да разпределят времето си от 60 минути за поставените задачи и не на последно място - да проверят готовността си за изпитния формат на НВО.

петък, 5 май 2017 г.

Каним ви ... на бал!Ефектните покани са изработени от госпожа Йоана Дечева. Благодарим от сърце!