четвъртък, 18 май 2017 г.

Чета и пиша правилно!


 На 18.05.2017год. в СУ “Железник” бе представен публично клуб „Чета и пиша правилно” по проект „ Твоят час”.
                В резултат на часовете в клуба учениците значително повишиха своята успеваемост  при усвояване на правоговорните и правописните норми на нашия език. На откритото занятие пред всички гости те показаха своите знания и умения по български език.
                Активно участие в представянето взеха родители и баби на децата.

                Занятието приключи с драматизация на българска народна приказка.
Ръководител на клуба е г-жа Верена Кабранова.