сряда, 28 октомври 2009 г.

1 ноември - Ден на народните будители


В СОУ "Железник " стартира седмицата , посветена на 1 ноември- Ден на народните будители.
На 27 /вторник/ бе открита изложба на 12 старопечатни издания и постери, любезно предоставени от Регионална библиотека "З.Княжески". Интерес у учениците събудиха "Космография", "Българска сметница", "Теоретическа числителница", помагала и учебници още от далечната 1800 година. Конкурс за стихотворения и презентации под надслов "Родна реч, омайна, сладка..." ще се провежда през цялата празнична седмица, а в петък най-малките ще изработват своите буквички от нестандартни материали в Детската работилница.Отново в петък от 10.00 часа ще се състои и награждаването на победителите от конкурсите. Тогава ще бъдат обявени и имената на най-заслужилите двама ученици, спечелили Почетна стипендия "Железник".
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


Den na buditelite

вторник, 20 октомври 2009 г.

ПОЧЕТНА СТИПЕНДИЯ “ЖЕЛЕЗНИК”

С цел стимулиране ученическата инициативност и като награда за висок успех, както и за издигане престижа на училището, Педагогическият съвет на СОУ „Железник” с протокол No 1 от 07.10.2009г. учредява 2 стипендии за ученици от гимназиална степен на училището.
Стипендията е парична, в размер на 30/тридесет/ лева и се присъжда за всеки учебен срок поотделно.

1. Критерии за присъждане:
1.1. Отличен успех.
1.2. Участие в Ученически съвет и училищни мероприятия.
1.3. Издигане престижа на училището чрез участие в олимпиади, конкурси, състезания и др.
1.4. Ученикът да не е наказван за нарушения на ЗНП, ППЗНП, ПВРУ.

2. Процедура по присъждане.
2.1. В началото на всеки учебен срок, класните ръководители и преподаватели номинират ученици за присъждане на стипендията.
2.3. Педагогическият съвет взема решение и определя стипендианта.
2.4. Педагогическият съвет отнема стипендията, ако стипендиантът е нарушил някой/и от критериите за присъждането й.

3. Ред за формиране на стипендията, финансов контрол за събраните и разходваните средства.
3.1. Всеки член на педагогическия съвет внася срещу приходен ордер при ЗАТС по 5 /пет/ лева на учебен срок.
3.2. ЗАТС изплаща по ведомост стипендията.
3.4. Остатъкът от събраните средства в края на учебната година се присъждат като парична награда на най-изявения ученик, с решение на Педагогическия съвет.

4.Промени в този статут се правят по реда на одобряването му/с решение на ПС/.

неделя, 11 октомври 2009 г.

Говорилнята

   На 2 октомври се проведе Говорилня. Участниците в нея – 19 ученика от 4 и 5 клас представиха знанията и уменията си за говорене на английски език. Дошлите да ги подкрепят техни приятели и съученици, присъстващите пед.съветник – Тр. Кайракова, пом.директорът г-н Д.Динев, учители – по английски и български език, класните ръководители и начални учители а също и журито, в което участваха директорката на училището г-жа Д.Ангелова, пом. директорите – П.Митев и М.Енева , учителките по англ. език Ст.Балашова, М.Стоилова и Н. Станчева  бяха свидетели на оспорвано надприказване и борба за доказване. Всички останаха възхитени от интересните и оригинални хрумвания на някои участници, чрез които те представиха себе си и своите умения.
     Говорилнята бе дейност, част от проект „Да споделим културата си” и освен да даде шанс на учениците свободно да покажат уменията си по англ. език, тя трябваше да предостави възможност на журито да подбере учениците, които ще участват в работната среща по проекта в Португалия през ноември.  Критериите за преценка на участниците бяха:

  • Добро владеене на английски език.
  • Оригинално представяне.
       След като изгледа и изслуша всички участници журито се спря на осем от тях, които се представиха най-добре. На тях г-жа Ангелова зададе допълнителен въпрос „Защо искаш да отидеш в Португалия?”, на който осемте най-добри трябваше да отговорят на английски език. Така, останаха шест ученика, които се справиха блестящо и заслужено спечелиха да бъдат в първата група, пътуваща до училище-партньор в чужбина. Това са:
Магдалена Мохаб Хабиб
5 а
Станислав Костов Попдончев
5 б
Юнал Неджими Шериф
5 б
Ивелина Цветомирова Четалбашева
5 в
Калоян Георгиев Найденов
4 в
Александър Арно Гайяр
4 г

     Всички участници в Говорилнята ще получат сертификати за участие, а онези от зрителите, които се престрашиха да участват в играта с публиката получиха и сладки изненади и стикерчета за награда.

събота, 10 октомври 2009 г.

Конкурс за детски рисунки "Моят град"

По случай 5 октомври - Празникът на Стара Загора бе обявена изложба – конкурс на детски рисунки „Моят град”. Откриването на изложбата се състоя на 1 октомври от 17.00ч. в Градска Художествена галерия. От участвалите 160 ученически рисунки бяха подбрани и представени 32, които са изложени в южната зала на галерията. От нашето училище в изложбата участват Джулия Иванова-7 б, Росица Христова-7 б, Петър Каленов-3 б, Натали Георгиева-3 б. Всички участници получиха награди, а рисунката на Джулия Иванова е отпечатана на плаката на изложбата.петък, 2 октомври 2009 г.

Още два Национални Знака за Качество


Два от etwinning проектите на г-жа Маргарита Малинова и нейните ученици - "Fract@Twin" и "Looking ahead through the Eyes of Interactive Education" са били удостоени с Национален знак за Качество от Центъра за Развитие на Човешките Ресурси.
Тъй като и други партньори са получили знак за качество, очакваме в близкото бъдеще тези проекти да бъдат удостоени и с Европейски Знак за Качество. Така, училището ни ще стане носител на общо три Национални и три Европейски Знака за Качество на etwinning проекти. Това ни прави най-добрите в региона!
Да ни е честито!