петък, 2 октомври 2009 г.

Още два Национални Знака за Качество


Два от etwinning проектите на г-жа Маргарита Малинова и нейните ученици - "Fract@Twin" и "Looking ahead through the Eyes of Interactive Education" са били удостоени с Национален знак за Качество от Центъра за Развитие на Човешките Ресурси.
Тъй като и други партньори са получили знак за качество, очакваме в близкото бъдеще тези проекти да бъдат удостоени и с Европейски Знак за Качество. Така, училището ни ще стане носител на общо три Национални и три Европейски Знака за Качество на etwinning проекти. Това ни прави най-добрите в региона!
Да ни е честито!


Няма коментари:

Публикуване на коментар