четвъртък, 31 май 2018 г.

Чета и пиша вярно!


Учениците от 4-ти клас в клуб"Чета и пиша вярно!" приключиха проект "Твоят час" успешно. Последното събитие се проведе на 30.05.2018г. Показаха знания и умения, усвоени под ръководството на своя учител - г-жа М. Апостолополу. Четоха занимателни текстове, откриваха наречия, глаголи, местоимения. Сега им предстои заслужена ваканция.