петък, 18 май 2018 г.

Клуб"Живот без риск"

На 17.05.2018 се проведе заключително занятие на клуб"Живот без риск"на тема "Защо хората употребяват психоактивни вещества". Беше представено пред учениците от 9-ти и 10-ти клас.Водеща роля имаха участниците от клуба, но останалите също бяха включени активно. Учениците сами достигнаха до причините, поради които хората посягат към употребата на наркотични вещества, влязоха в ролята на техни връстници, употребяващи наркотици. Намериха и предложиха други начини за справяне с проблемите. Емоционално и полезно занятие според участниците, ръководено от госпожа Анг. Георгиева.