сряда, 21 март 2018 г.

"Да победим СПИН със знания"

Състезание „Да победим СПИН със знания” С УЧАСТИЕТО НА КЛУБ „Живот без риск“
Проект "Твоят час" Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"
Участниците от клуб „Живот без риск”- ученици от VI и IX клас , с ръководител Ангелина Георгиева- премериха сили в образователното състезание „Да победим СПИН със знание”. Отборите се състезаваха в три кръга. Станахме свидетели на много знания и емоции от страна на участниците и публиката. Само с разлика от една точка победи отборът на IX клас.