понеделник, 20 юли 2009 г.

Проект Коменски за нашето училище

Одобрен е проект Коменски за СОУ "Железник" на тема "Let's share our culture" ("Да споделим културата си")!
Работата по проекта ще продължи две години и се финансира от Център за Развитие на Човешките Ресурси на стойност 20 000 евро. Освен нашето училище в проекта участват начално училище от Ясло, Полша (координатор на проекта), начално училище от Платикампос, Гърция, основно училище от Петрести, Румъния, основно училище в Мартинлонго, Португалия и основно училище в Арпасеки, Турция.
Основната цел на този проект е да мотивира учениците да учат английски език, да развие интересите и уменията им и в други области на знанието и да повиши осъзнаването на общочовешките ценности и толерантността им. Обогатяването на знанията им за собствената им страна и родно място и за културата и традициите на други европейски страни ще допринесе и за изграждане на чувство за европейско гражданство. Изпълнението на дейностите по проекта ще изисква използването на различни умения от страна на учениците (артистични, езикови, употреба на компютри и т.н.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар