вторник, 9 март 2010 г.

От извора

           Учениците от втори В клас под ръководството на учителката си Стефка Асенова подредиха изложба на тема: "От извора"- бълг. нар. обичаи, празници, традиции.
        Целта на изложбата беше чрез различни материали и техники на изобразителното изкуство децата да навлязат по-задълбочено и нетрадиционно в живота на своите прадеди. Експонатите са не просто най-добрите образци, произлезли с чуство и въображение, те са придружени с опит за разширяване на теоретичните знания в техническите часове. 
        Голяма част от учениците направиха логична връзка, че този е начинът традициите да са живи и днес, защото макар и под видоизменена форма всичко това присъства в дома и семейството и днес. 
                                                                                                                                   текст: Ст. Асенова

Няма коментари:

Публикуване на коментар