сряда, 27 април 2011 г.

СОУ”Железник” и родителите - равностойни партньори във възпитанието на подрастващите


На  28.04.2011 г. СОУ”Железник” , Дискусионен клуб „Родители-Новатори” и СНЦ”Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресоциализация – ИЗБОР” ще проведат Дискусионна среща „УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ ДЕЦАТА”.
Лектор: д-р Иван Добринов
Събитието ще се състои  от 18. 30 часа във Форума на СОУ” Железник”
Срещата е част от пилотния проект на СОУ”Железник” и Дискусионен клуб „Родители-Новатори” „Родителите – равностоен партньор в нашето училище” .
Желанието на  партньорите  е отварянето на училището към проблемите, които срещат родителите в процеса на възпитание на децата, и търсене на общи решения между специалисти, родители и учители.
Поканени са  всички родители на учениците на  СОУ”Железник”, всички учители, гости от РИО, Община –Стара Загора, РЗИ, Комисия за борба с противообществените прояви, лични лекари, педагогически съветници, медии и родители от сдружение „Надежда за децата” – родители на зависими деца.