четвъртък, 29 март 2012 г.

Проект „Доброволчески дейности за насърчаване на активна гражданска позиция 2012г.”


През м. Март стартира проектът” Доброволчески дейности за насърчаване на активна гражданска позиция 2012г.” Нашето училище участва с четирима ученици – Беана и Десислава от 8 А клас и Мануела и Пламен от 9 А клас. Те ще работят в дом за деца, лишени от родителска грижа  „ Незабравка” и в спасителен център за диви животни” Зелени балкани”. В рамките на 5 месеца ще положат доброволчески труд, всяка дейност ще описват в дневник, който ще представят на жури в края на месец юни. Наградата е екскурзия до европарламента в Брюксел .
На 27 март в часа на класния ръководител Мануела представи на всички пети класове презентация, посветена на Часът на Земята. Тя призова учениците да загасят осветлението на 31 март - събота от 20 : 30 до 21 : 30 часа, за да се присъединим към тазгодишната инициатива от световен мащаб.Всеки ученик получи листовка, която да му напомня часа и датата. Следващият вторник Мануела ще проведе анкета, която ще покаже какво са научили петокласниците за нашата планета и колко от тях са участвали в инициативата. Присъединете се и вие!