четвъртък, 2 август 2012 г.

Обява

СОУ "Железник" Стара Загора подаде обявление №493616/01.08.2012г.в Агенцията за обществени поръчки за обществена поръчка за доставка на обяд и закуски за учениците от първи до осми клас.
Срок за подаване на офертите - 28.08.2012г.
Тръжните документи могат да се закупят от канцеларията на училището.
Лице за контакт - Динко Динев, помощник директор, тел. 042 671285.