вторник, 12 март 2013 г.

Алкоочила в СОУ"Железник"Алкохолът причинява психически, физически и социални вреди.
Причините поради, които някои хора употребяват алкохол са нуждата от отпускате и падане на задръжките, което им позволява да се почувстват по – добре в дадена ситуация. Другата причина е невъзможността за справянето с дадени проблеми, тогава се наблюдава употребата на големи количества алкохол, които в повечето случаи стават ежедневие. Естествено проблемите си остават неразрешени, дори се появяват и нови - свързани с употребата на алкохол. При употребата на алкохол, могат да се наблюдават признаци, които зависят от количеството изпито алкохол, от неговата концентрация и от личните данни на потребителя / тегло, преработка на алкохола и т . н./:намалена концентрация; понижен самоконтрол; забавени реакции, хаотични и некooрдинирани движения; изкривена преценка; намалени лични възможности; частично отпадане на задръжките; избухливост, грубо и опасно държание, както за себе си така и за околните; веселост и добро настроение, разговорчивост.
Последиците при продължителна употреба са свързани със загуба на съзнанието, отравяне, увреждане на стомаха, черния дроб и сърцето. Зависимостта, която сe развива при системното употребяване на алкохол е психологическа и физическа.
Алкохолът е един от най – големите причинители при сбивания, катастрофи, насилие и други антисоциални действия, които могат да бъдат необратими, както и за употребилия, така и за заобикалящите го, а също и за други трети лица.


През месец февруари традиционно се отбелязва месеца на трезвеността .
По този повод РЗИ – Стара Загора организира обучения и демонстрации с предоставени от Министерство на здравеопазването алкоочила. Алкоочилата симулират употреба на алкохол.Тяхна демонстрация бе представена на учениците от 5-ти А клас на СОУ"Железник", с калсен ръководител А. Бонева, която премина  при изключителен интерес. Всички желаеха да сложат очилата и да разберат как действат. Благодарим на г-жа Галя Димитрова, психолог към РЗИ - Стара Загора за прекрасното представяне.