четвъртък, 10 април 2014 г.

Проекти на ученици, родители, учители

В часовете по домашен бит и техника, безспорно, винаги е интересно. Модерната думичка "проект" фигурира от няколко години в учебника. Всяко нещо, което се прави, е по предварително направен проект. Идеята на г-н Н.Алексиев да разчупи учебния час се състои в задача, насочена към децата и подкрепата на техните родители. Нека да помислят за проект, насочен към опазване на природата и в полза на хората. Резултатите не закъсняха. На първия етаж в училище можете да видите невероятните хрумвания на децата, изпълнени с помощта на родителите. Почти всички проекти са изработени с рециклирани продукти. Четирите сезона са дело на учителите - Н.Алексиев, М. Цвеева, С. Гълъбова и медицинското лице Р. Ганчева. Учителите не само провокират учениците си, те работят заедно с тях.