вторник, 22 април 2014 г.

Денят на ЗемятаМеждународен ден на Земята (известен като Ден на Земята) Денят на Земята — 22 април, е нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.
И тази година учениците на СОУ"Железник" отбелязаха празника на Земята. Под ръководството на г-жа А. Георгиева те изработиха красиви постери и направиха изложба, за да представят своя поглед за опазването на околната среда.