петък, 11 ноември 2016 г.

"Една баница в глобалното пространство"
На 11. 11. се проведе един нетрадиционен час по "Свят и личност" в 12 клас, с инициатор г-жа Св. Бакоева. Замислен  е на фона на поредица от часове, посветени на глобализацията и националната идентичност. Глобално, локално във всякакви сфери на политиката и културата, икономиката, традициите и фолклора. Традиционният урок бе разчупен с нещо типично българско, връщащо назад към корените и обичаите на народа ни, а именно - направата на баница. Поставената тема на урока бе "Една баница в глобалното пространство". Учениците 
бяха разпределени в групи, за да изучат традициите на всички фолклорни области в България, посветени на баницата. Откриха, че има баници по различни поводи в българския календар - постни с ядки, сушени плодове или зелении, с късмети. В приготвянето също има особености - баницата може да е дърпана, къпана, точена, редена и т.н. 
Накрая на представянето нямаше как да не си направят сами една вкусна българска баница, която хапнаха с удоволствие. 
Макар да липсват граници в държавите, устремени и отворени към света, всеки от нас запазва традициите си, онези, които предава от поколение на поколение, и този час беше доказателство за това.