четвъртък, 3 ноември 2016 г.

Клуб"Кариера"СУ"Железник" е едно 42-те пилотни училища в България, които апробират проекта "Система за кариерно ориентиране в училищното образование". 
По този повод бе създаден клуб "Кариера", който е отворен за ученици, родители и учители. С помощта на кариерните консултанти от ЦКО - Стара Загора всдеки може да се ориентира за избора на училище или бъдеща професия. Заповядайте!