четвъртък, 16 март 2017 г.

Какво е да работиш в сферата на медицината?


Днес петокласниците се запознаха с професията фелдшер. Инициативата е по проект BG05М2ОР001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”. Г-жа Р. Ганчева обясни тънкостите на своята работа и показа как могат да окажат първа помощ, ако се наложи на свой съученик или близък.