четвъртък, 2 март 2017 г.

Искам, не искам


Интересна игра проведоха учениците от 5 клас с името "Искам, не искам". Всеки можеше да изтегли листче с написана професия, която не вижда. След като разбере коя е, има 3 минути да каже защо би искал или пък не да се занимава с тази професия.
Играта бе осъществена по проект  BG05М2ОР001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.