четвъртък, 15 юни 2017 г.

"Творци и будители"Учениците от клуб"Компютърът рисува" с ръководител г-жа М. Цвеева цяла година изучаваха тънкостите на графичните програми по проект "Твоят час". Научиха се сами да създават колажи, картички, клипове и анимации. За финал представиха фрагменти от фототапета"Творци и будители". Всички елементи, изработени от децата, ще бъдат отпечатани на голям фототапет, който ще обозначи корпуса по БЕЛ в СУ"Железник". Заключителното събитие е по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)“.