петък, 27 март 2009 г.

28 март - ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА


Учениците от СОУ"Железник" отблязаха подобаващо Часът на Земята.В часовете по биология заедно с г-н Г.Георгиев и г-жа А.Георгиева те участваха в семинар на тема "Какво да направя за опазване на околната среда?"Изработиха постери, които отразяваха идеите им за по-чиста околна среда, написаха есета, които посветиха на този ден.

Няма коментари:

Публикуване на коментар