петък, 27 март 2009 г.

Седмица на безопасност на движението по пътищата

Седмицата от 23.03. до 27.03. бе обявена за Седмица по БДП
в СОУ” Железник . В тази връзка бяха осъществени няколко инициативи.
Бяха подготвени кабинет по БДП и 2 модулни площадки за обучение по БДП- закрита и открита с 2 полигона- за спазване на правилника за движение по пътищата и за технически умения при управление на велосипед. Отгворници: Д. Динев, М Евтимова, Н. Алексиев
В кабинета по БДП бе подредена мини- изложба на тема Безопасност на движението . Отгворници: М Евтимова, К. Авджиева
Г-жа Д. Ангелова – Директор на СОУ” Железник» и г-жа М Евтимова- учител по БДП взеха участие в международна работна среща по БДП, проведена на 26.03.2009 г. в Община Ст. Загора. Г-жа Милена Евтимова представи презентация на тема : Увод в държавната политика в образованието по БДП. В конференцията участваха и представителите на СОУ „Железник” в Младежкия Общински Съвет.
На 24.03. в СОУ” Железник се проведе първи кръг на състезанието по ” Безопасност на движението “.Той беше теоретичен и беше проведен от г-жа Милена Евтимова в мултимедийната зала на училището . Участваха отбори на 5а, 5б и 5в клас. Състезанието се проведе в 3 кръга и беше много оспорвано и вълнуващо. Компетентното и безпристрастно жури беше в състав : г-н Д. Динев- зам.- директор на СОУ” Железник» , г-н Н. Алексиев и г-н Г. Георгиев. Интересното бе, че не само отборите бяха включени в състезанието , а и публиката .Присъстващите ученици имаха възможност да подкрепят отборите си с даването на правилни отговори на поставени към тях въпроси. Временен водач след този кръг на състезанието бе отборът на 5а .
В петък ,27.03-2009 г, се проведе втори кръг на състезанието по безопасност на движението- състезание с велосипеди. Присъстваха гости от ЕС, участници в международната работна среща по БДП, проведена на 26.03.2009 г. в Община Ст. Загора. Участващите отбори на 5а,5б и 5в класове се състезаваха в два кръга: за майсторско управление на велосипед на модулната площадка за технически умения и в почти реални условия на пътя на модулната площадка за спазване на правилника за движение по пътищата. Журито се състоеше отново от г-н Д. Динев- зам.- директор на СОУ” Железник» , г-н Н. Алексиев и г-н Г. Георгиев, но този път имаше подкрепление и от представители от Пътна полиция . Водачеството в състезанието непрекъснато се променяше. Накрая най - много точки събра отборът на 5в клас и стана краен победител от състезанието по БДП.
Седмицата на БДП завърши с демонстрация по даване на първа помощ на пострадали. Тя бе представена от ученици от 6»б» клас. Мотото на демонстрацията беше даване на първа помощ на пострадали при управление на велосипед. Презентиращите 2 екипа, подготвяни повече от месец от г-жа Р. Ганчева, медицински работник в СОУ” Железник» , дадоха добри идеи как може да се окаже помощ на пострадали при ПТП.
В края на състезанието всички участници получиха награди.
Да им е честито !
Пожелавам на всички безопасно каране на колела!

Текст, снимки и презентация: М. Евтимова

Теоретичен кръг на състезанието в снимки.



Презентация:

Няма коментари:

Публикуване на коментар