петък, 12 ноември 2010 г.

Обучение на ученически съвет

На 9 ноември в час на класа се проведе обучение на ученически съвет при СОУ "Железник"на тема "Превенция на ХИВ/СПИН". Д-р Славова и психологът Галина Димитрова обсъдиха с ученици от пети и шести клас превантивни мерки, свързани с описаната болест. Учениците разиграха ситуация с незавършен край. Разделени на групи, те дадоха своите предложения и предположения за щастлив завършек на историята. В специална кутия бяха поставени въпроси, които учениците бяха подготвили към лекторите от РИОКОЗ. Всеки намери своя отговор и получи много нови знания. На 1 декември - световен ден за борба с ХИВ/СПИН ученическият съвет ще приложи наученото в беседи в час на класа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар