четвъртък, 1 декември 2011 г.

Работна среща в Истанбул, Турция

    От 20 до 26 ноември 6 учители и 8 ученици от 9. до 12. клас от СОУ „Железник” бяха в Лицей „Чакрибей”, Истанбул, Турция, където се проведе третата работна среща по проект "Мостове през историята с математиката". Проектът се реализира по програма „Коменски“ и изгражда партньорство между училища от седем европейски държави - Турция, Франция, Португалия, Италия, Дания, Гърция и България. Проектът има за цел да развие у учениците приятелство и толерантност чрез изучаване приноса на велики математици от всички времена.
В периода между работните срещи ученици от седемте държави работиха по темите: „Златни пропорции”, ”Уравнения и функции”, „Нула и безкрайност”, „Числа и символи”, „Криптология”,  „Геометрия” и „Статистика” . Работата по окончателното обработване и синтезиране на предварително подготвените материали за историческото развитие на отделните теми и приложенията им в различни области на науката и в живота беше изнесена извън училището в Младежкия център на град Истанбул. Партньорите от различните държави сформираха екипи по темите и под ръководството на учителите координатори подготвиха презентации по всяка тема. Ръководител на екипа, работещ по темата „Златни пропорции”, беше Енрика от Италия; на ”Уравнения и функции” - Маргарита Малинова, България; на „Нула и безкрайност” - Енрика и Малинова; на „Числа и символи”- Софи от Франция ; на „Криптология” - Пиер от Дания; на „Геометрия” - Севги от Турция; на „Статистика” - Ана от Португалия. Тези екипи обобщиха работата по темите на проекта, извършена от националните екипи до момента, а след това представиха пред всички участници в срещата по една обща презентация. Това интересно събитие се проведе в Културния център на кв. „Ушкудар“, Истанбул. Учениците получиха много аплодисменти за своята работа, а учителите – поздравления.
След представянето на презентациите учениците от училището домакин изнесоха кратък концерт с традиционни турски инструменти и вокали. В концерта се включи и нашата ученичка Полина Стайкова с изпълнение на българска песен.
В следващите дни турските ни колеги изнесоха открити уроци пред партньорите по различни учебни предмети – математика, история, английски език. Домакините бяха подготвили много добра програма и за посещение на исторически забележителности в град Истанбул. Във впечатляващата архитектура и произведения на изкуството открихме много геометрия и разнообразни приложения на математиката.
По време на работната среща учителите от различните държави споделиха опит при преподаването на учебния материал по математика през погледа на историческото развитие на науките и тяхното практическо приложение. Ученици и учители имаха възможност да подобрят комуникативните си умения на английски език и да създадат нови приятелства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар