вторник, 29 октомври 2013 г.

Задължения и отговорности на ученика

Днес, в час на класа, всички петокласници се срещнаха с инспектор Желева към  детска педагогическа стая и квартален инспектор Тодоров към Второ РПУ- кв. "Железник". Спазването на закона и правилника за вътрешен ред в училище бяха двете основни теми, заложени в дискусията. Всички ученици знаят и търсят своите права, но днес бяха припомнени задълженията им и наказателната отговорност, която носят те и родителите им при извършване на противообществени прояви в и извън училище. Един учебен час се оказа недостатъчен за възникналите въпроси. Всяко престъпление или противообществена проява биват строго наказвани от закона. В СОУ"Железник" през месец ноември стартира ДПА - Детска полицейска академия, в която ще бъдат обучени 15 ученици, които ще следят за спазването на правилата в училище и законите извън него. Предстои интервю, което ще определи петнадесетте участници чрез специални тестове и задачи. Успех на всички желаещи!