петък, 14 ноември 2014 г.

Учене в толерантност


Ученици от 9-ти клас на СОУ"Железник" днес взеха участие в тренинг "Учене в толерантност" в сградата на ЦНКИ - гр. Стара Загора. Чрез ролеви игри и различни похвати двамата обучители Д. Косева и М. Минев популяризихара американския образователен експеримент за възпитаване в толерантност. Всеки от участниците - учители и ученици ще получи специален сертификат.