петък, 20 януари 2017 г.

Професии, свързани с изучаване на природата

Седмокласници потеглиха на истинска експедиция из природата, за да научат за професиите, свързани с нея. Под ръководството на г-жа Т. Дончева те се разделиха на групи и направиха различни експедиции  до различни точки на света.