вторник, 3 януари 2017 г.

Грипна ваканция


През последната седмица се наблюдава интензивен епидемичен процес от Остри респираторни заболявания със заболяемост 370,59 на 10 000 население. 
Висока заболяемост се регистрира сред всички възрастови групи.
Възоснова на тези данни със Заповед на Директора на РЗИ - Стара Загора от 03.01.2017г. РЗИ - Стара Загора обявява грипна епидемия на територията на Старозагорска област.

С оглед прекъсване на епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от ОРЗ и Грип сред учениците, РЗИ - Стара Загора предложи на РУО – Стара Загора прекратяване на учебните занятия в област Стара Загора за периода 05.01–06.01.2017г.
На училище сме на 16.01.2017г.