петък, 3 март 2017 г.

Честит празник, българи!


3-ти март, денят на Освобождението на България е национален празник от 1990 г. На 3 март (19 февруари по стар стил) 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя, с който се слага краят на Руско-турската война от 1877-1878 г. Войната, която е десета в поредицата от Руско-турски войни, е наречена Освободителна, тъй като довежда до освобождаването на част от българите от Османската империя и създаването на Третата българска държава. 
Всяка годна СУ"Железник" отбелязва този празник с тържество. 
Вокална група, мажоретки и цялото училище се включиха в тазгодишната програма по сценарий на г-жа Б. Кисьовска.
По традиция празникът завърши с български хора, в изпълнение на учениците от клуба по "Народни танци"  по Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Ж. Славова.В празника се включиха и малките театрали от клуб „Театър“, сформиран по същия проект, както и вокалната група на училището.


Цялото училище запя химна и стана на крака в памет на онези, които са загинали за свободата ни.
Честит празник!