вторник, 7 март 2017 г.

Възможности за работа в моя град

Днес учениците от 11 и 12 клас се срещанаха с представител на Бюро по труда - Стара Загора, за да научат повече за възможностите след завършване на средното си образование. Предстои още една среща в самото управление, за да се запознаят с  представители на местни фирми и бизнеса, които ще разкажат за своята работа и работните места, които предлагат. Инициативата бе осъществена по проект BG05М2ОР001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.