четвъртък, 9 март 2017 г.

Професия "Каратист"

Учениците от 4 клас днес се почувстваха като истински каратисти и научиха много за този спорт. Не е никак лесно, както си мислеха четвъртокласниците. Те също опитаха да се справят със специалните упражнения, които им показа инструктор Красимири Коруков, за което много му благодарим! Инциативата бе проведена по проект BG05М2ОР001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.