понеделник, 12 юни 2017 г.

Компютърът рисува!

На 12.06.2017г се проведе представителна изява на клуб”Компютърът рисува” с ръководител г-жа М. Цвеева по проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час). Дейността на учениците е представена под формата на презентация, съдържаща всичко научено и създадено до момента – колажи, картички, анимации и проект  за фототапет с ликовете и имената на български писатели и будители.