вторник, 28 февруари 2017 г.

Пътуващите сандъчета


„Пътуващи сандъчета“ е инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), насочена към насърчаване на четенето от ранна детска възраст. Следвайки добрите практики на немските библиотеки, ББИА подготвя селекция от модерни детски книги и ги изпраща по предварителна заявка до библиотеките в страната – регионални, градски, читалищни, училищни, класни. „Пътуващите сандъчета“ дават възможност на малчуганите и от най-малките населени места да се запознаят с новоиздадени книги, като провокира интереса им чрез нестандартната форма, с която са пристигнали и присъстват в библиотеката. 


Част от книгите в сандъчетата са набавени от ББИА, друга част са дарение от Нов Български Университет, а над 20 сандъчета са пълни с книги, номинирани в наградата „Бисерче вълшебно“ на фондация „Детски книги“.
Третокласниците на г-жа П. Вълева днес получиха своето пътуващо сандъче от Велинград и щом прочетат книжките, ще го изпратят на свои връстници. Включете се и вие!