вторник, 19 юни 2018 г.

Пътешествие в света на словото

Настъпи краят на още една учебна година! Приключи и работата на групите за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература в шести и седми клас – клуб „Чета и пиша грамотно“ с ръководител господин Динко Славов и клуб „Чета,пиша и разказвам на роден език“ с ръководители госпожа Таня Стоянова. Целогодишната дейност бе част от работата по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ Заключителната представителна изява протече под надслов „Език свещен на моите деди“. И отново срещата с родния език и литература се превърна в истинско пътешествие в света на словото – свят на герои, фантазия и доброта. Гост на проявата бе госпожа Иванка Господинова - учител по български език с 37-годишен професионален опит. Шестокласниците представиха любими книги, направиха характеристика героите, които са ги впечатлили най-много, споделиха до какви житейски истини са достигнали с помощта на прочетените творби. А езиковите игри, подготвени от седмокласниците, отново показаха на всички, че словото може да ни провокира едновременно да мислим, да търсим нестандартни решения и да се забавляваме. Седмокласниците с удовлетворение изпращат тази трудна и важна година. Всички участници в групата се представиха на Националното външно оценяване успешно и достойно – работиха и по двата модула и показаха не само умения за решаване на тест, но и развитие на речевите умения за създаване на преразказ от името на неутрален разказвач. Техните постижения са доказателство за положените усилия, за усърдието и постоянството в работата. Сега им предстои кандидатстване в гимназиите, а след това – заслужен отдих. Защото е време за летни ваканционни забавления!